Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Μια λύση για το πρόβλημα 30 του Vol 2 issue 1 2011-2012 του Mathproblems

Η πάνω λύση είναι δημοσιευμένη εδώ στο Volume 2 issue 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου