Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Συνάρτηση σφάλματος (Error function)

Ένας στοιχειώδης τρόπος υπολογισμού του γνωστού ολοκληρώματος $$\int_{0}^{+\infty}e^{-x^2}\,dx$$, συναφούς με τη συνάρτηση σφάλματος (error function).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου