Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Μια λύση για το πρόβλημα 41 του Vol 2 issue 2 2011-2012 του Mathproblems

Η παραπάνω λύση, και η άλλη δημοσιευμένη, υπάρχουν εδώ στο Volume 2 issue 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου